BIGZ Publishing

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZDAVANJE PUBLIKACIJA

   
     
   
Vesti
 • Odluka sa pozivom na redovnu sednicu akcionara
 • Godišnji izveštaj za 2023
 • Zapisnik sa vanredne sednice
 • Odluka sa pozivom za održavanej vanredne sednice
 • Polugodišnji izveštaj
 • Pravilnik o naknadama
 • Zapisnik sa redovne sednice
 • Odluka sa pozivom na redovnu sednicu akcionara
 • Godišnji izveštaj za 2022
 • Zapisnik sa redovne sednice 2022
 • Izmene i dopune Statuta BIGZ Publishing ad Beograd
 • Obavestenje glasanje preko punomocnika i u odsustvu
 • Formular za glasanje u odsustvu
 • Odluka sa pozivom akcionarima
 • Godišnji izveštaj za 2021
 • Zapisnik sa vanredne sednice
 • Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici
 • Odluka sa pozivom akcionarima za vanrednu sednicu skupštine Društva
 • Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija - predlog
 • Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva – predlog
 • Obaveštenje svim akcionarima
 • Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara
 • Formular punomoćja
 • Formular za glasanje u odsustvu
 • Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara
 • Zapisnik sa redovne sednice
 • Odluka sa pozivom na redovnu sednicu akcionara
 • Godišnji izveštaj za 2020
 • Zapisnik sa vandredna sednice
 • Izveštaj o glasanju
 • Odluka sa pozivom za sazivanje vanredne skupštine 2020
 • Odluka o prodaji nepokretnosti - predlog
 • Izveštaj o procenjenoj vrednosti akcije
 • Obaveštenje svim akcionarima
 • Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara
 • Obrazac punomocja
 • Formular za glasanje u odsustvu
 • Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara
 • Zapisnik
 • Izmena i dopuna statuta
 • Obaveštenje svim akcionarima
 • Odluka i poziv o sazivanju skupštine
 • Punomoćje za akcionara
 • Odluka o odlaganju redovne sednice, zakazane za 29-6-20
 • Odluka sa pozivom na redovnu sednicu akcionara
 • Odluka o prodaji nepokretnosti
 • Obaveštenje svim akcionarima
 • Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara
 • Punomoćje za akcionara
 • Formular za glasanje u odsustvu
 • Odluka sa pozivom akcionara za odrzavanje vanredne skupštine 2020
 • Obavestenje svim akcionarima
 • Formular za glasanje u odsustvu
 • Obrazac punomocja
 • Izveštaj o procenjenoj vrednosti akcija
 • Odluka o usvajanju procenjene vrednosti akcija - predlog
 • Obaveštenje nesaglasnim akcionarima
 • Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara
 • Zapisnik
 • Poziv na redovnu godišnju skupštinu akcionara
 • Godišnji izveštaj 2018
 • Zapisnik
 • Odluka
 • Odluka o izboru nezavisnog revizora
 • Odluka sa pozivom za održavanje vanredne sednice
 • Formular za glasanje u odsustvu
 • Obaveštenje svim akcionarima
 • Obaveštenje svim akcionarima
 • Zapisnik sa godišnje skupštine
 • Dodatna tačka dnevnog reda
 • Predlog odluke
 • Odluka o predlogu dnevnog reda
 • Poziv na redovnu godišnju skupštinu akcionara
 • Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara
 • Godišnji izveštaj 2017
 • Odluka
 • Odluka o predlogu dnevnog reda
 • Predlog za izmenu-dopunu dnevnog reda
 • Odluka sa pozivom akcionara za odrzavanje vanredne skupštine 2018
 • Odluka o prodaji nepokretnosti
 • Obavestenje svim akcionarima
 • Formular za glasanje u odsustvu fizičkog/pravnog/lica
 • Punomoćje za akcionara
 • Zahtev za ostvarivanje prava nasaglasnih akcionara na otkup akcija
 • Poziv na izjašnjenje
 • Izveštaj o proceni vrednosti akcije
 • Poziv na redovnu godišnju skupštinu akcionara
 • Zapisnik sa godišnje redovne skupštine akcionara
 • Godišnji izveštaj 2016
 • Poziv na redovnu godišnju skupštinu akcionara
 • Godišnji izveštaj 2015
 •  
   
   
   
   
   
  BIGZ Publishing © 2022